Кмет на гр. Хисар- 0337/6-24-05
Полиция- 0337/6-20-20
Спешна помощ- 112, 032/ 960-500
Водоснабдяване и канализация Хисар- 0337/6-20-29
Държавно горско стопанство Хисар- 0337/6-20-84
Медицински център Хисар- 0337/6-27-73
Пожарна Хисар- 0337/6-21-49, 112
Автогара Хисар- 0337/6-20-69, 0885/855-531
ЖП гара Хисар- 0337/22-56
Местно радио Хисар- 0337/6-38-30
Археологически музей Хисар- 0337/6-20-68
Читалище "Иван Вазов"- 0337/6-25-43
Кмет на с. Старо Железаре- 03174/22-21
Кмет на с. Паничери- 03173/20-21
Кмет на с. Старосел- 03176/22-21
Кмет на с. Красново- 03178/22-21
Кмет на с. Беловица- 031700/221
Кмет на с. Кръстевич- 031701/221
Кмет на с. Черничево- 031792/221
Кметски наместник на с. Ново Железаре- 03177/22-21
Кметски наместник на с. Михилци- 031709/221
Кметски наместник на с. Мътеница- 03173/21-53
Кметски наместник на с. Мало Крушево- 031700/222