November22

Учители настояват за онлайн обучение до Коледа

Автор : iva_petrova

Учителите от Асеновград с призив към министъра на здравеопазването да затвори всички училища в страната и децата да продължат обучението си в онлайн среда. В противен случай заплашиха с бойкот. Преподавателите от Асеновград се обявиха против връщането от утре на децата от 5 до 12 клас в училищата, предаде NOVA. „Отправям апел към министъра на образованието за незабавно затваряне на всички училища в община Асеновград поради голямата заболеваемост. Ако не ме чуят, няма да дойдем. Абсолютно бойкот на системата. Призовавам всички родителите да не пускат учениците в час. Опасно е, страшно е. Няма нужната хигиена”, заяви Анелия Ставрев, учител в СОУ“Княз Борис Първи“- Асеновград. „Не мога, не съм способна да ги накарам шест часа, докато трае моето работно време да стоят с маски, а това е препоръчително, въпреки че родителите смятат, че така се задушават децата”, категорична е Жанета Дизалджова, начален учител в ОУ“Петко Каравелов“- Асеновград. По данни на Регионалния инспекторат по образованието заболеваемостта сред учителите и учениците в Пловдивска област е ниска около 3 процента. Според преподавателите данните се разминават. „Има заразени колеги, има някои болни от COVID-19. Има други, които не смеят да си направят тестове”, твърди Павлина Костадинова, учител. Учител преди 20 дни е преболедувал коронавируса. Смята, че училищата са инкубатор на заразата и на работното си място се е разболял. „Предполагам, че в час. Аз работа вкъщи не съм имал, посещения в някакви заведения, нощно клубове … предполагам, че в училище”, заяви Бойко Стоянов, преподавател по география и икономика. Според учителите графиците, които сега изготвят директорите са нефективни. Задължават 40 % от учениците да са в присъствена форма в класните стаи. В училищата няма техническата възможност да се преподава едновременно в клас и в електронен вариант на онези, които са вкъщи. Твърдят, че онлайн обучението засега е най-добрият вариант. „Това никога не се е случвало в час да се вземе толкова много материал, защото те слушат през цялото време. Няма шум. Не си пречат”, твърди Анелия Ставрева- учител в СОУ“Княз Борис Първи“- Асеновград. Част от родителите в Асеновград заплашиха, че утре няма да пуснат децата си на училище според информация на zahisar.com Гина Колакова – родител на първокласник: „Заявявам, че детето ми утре няма да посещава учебни занятия. Пропуските в образованието могат да бъдат наваксани, но един човешки живот не може да бъде върнат”. 250 родителите от Пловдивска област са подали декларации, че децата им ще учат само от вкъщи Още новини четете само в Новинарски Сайт № 1 в Хисар zahisar.com

November20

Утре се очаква сняг по проходите

Автор : iva_petrova

В събота – 21 ноември, се очаква понижение на температурите, а в Предбалкана и високите полета метеорологичната прогноза е за преваляване на слаб сняг. Очакват се слаби валежи в Западна България, съобщиха от пресцентъра на АПИ. Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите, на които им предстои пътуване в следващите дни да тръгват с автомобили с подходящи гуми, да карат със съобразена скорост и повишено внимание, да спазват необходимата дистанция и да не предприемат резки маневри. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника според информация на най-четения сайт в Хисар zahisar.com Областните пътни управления следят метеорологичните прогнози по райони и ще предприемат обработка на настилките в участъците, където има предпоставки за заледяване и хлъзгавост по усойните места. В поддържането на 20 000 км републикански пътища през зимните месеци ще участват около 3000 снегопочистващи машини - снегорини, техника за разпръскване на пясък и т. н. По опорните пунктове има инертни материали - сол, пясък, калциев двухлорид за обработка на настилките, като доставките за зимен сезон 2020/2021 продължават Редакцията на Новинарски Сайт № 1 в Хисар zahisar.com призовава всички шофьори да шофират внимателно и да се съобразяват с пътната обстановка

November20

Важно за децата и учениците в Хисар

Автор : iva_petrova

Във връзка с изпълнението на Заповед № РД-01-655/13.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването, Заповед РД 09 – 3295/17.11.2020 г. на Министъра на образованието и науката, във връзка обявената с Решение № 325 на Министерски съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка и на основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 4 и ал. 2 от ЗМСМА НАРЕЖДАМ: 1.В периода от 17.11.2020 г. до 03.01.2021 г. отсъствията на децата, записани за задължително предучилищно образование в детските градини и в училищата на територията на община Хисаря да са допустими по желание на родителите след писмено уведодомяване на директора научи zahisar.com 2.Отсъствията по т. 1 са отсъствия по уважителни причини. 3.СУ „Христо Смирненски“ гр. Хисаря следва утвърдения график /приложение 1/. Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите лица, да се публикува на интернет страницата на Общината и да се постави на информационните табла. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Директорите на учебни заведения на територията на община Хисаря Още новини за Хисар четете само в Новинарски Сайт № 1 в Хисар zahisar.com Само в zahisar.com ще прочетете всичко за Хисар на 1 място

November18

Информация от община Хисар

Автор : iva_petrova

По желание на жителите на гр. Хисар публикуваме дневния ред на проведеното онлайн заседание на Общински съвет на 17.11.2020 година 1. Докладна записка относно: Отчет за изпълнение на Календар на културните събития на Община Хисаря за III – то тримесечие на 2020 година. Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря 2. Докладна записка относно: Отчет за изпълнение на Спортен календар на Община Хисаря за III – то тримесечие на 2020 година. Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря 3. Докладна записка относно: Приемане програма за коледните и новогодишни празници. Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря 4. Докладна записка относно: Промяна в структурата на Общинска администрация Хисаря. Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря 5. Докладна записка относно: Постъпили молби от Ангел Младенов Желев, Боян Илиев Рангелов и Миро Стефанов Луков за закупуване на земи от общинския поземлен фонд. Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря 6. Докладна записка относно: Отпускане на безлихвен заем за изпълнение на дейности по мярка 19.4 “Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на Сдружение „Местна инициативна група Хисаря“. Докладва: Мария Мустакова – общински съветник 7. Докладна записка относно: Актуализация на Годишната програма на община Хисаря за управление и разпореждане с общинската собственост за 2020 година. Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря. 8. Докладна записка относно: Обявяване за частна общинска собственост Поземлен имот 77270.3.908, обл. Пловдив, община Хисаря, гр. Хисаря, м. З-ЩЕ ГР ХИСАР, вид собственост – Общинска публична, категория 10, НТП- изоставена орна земя, площ 977 кв. м., стар номер 003908 и включването му за продажба в Годишната програма на община Хисаря за управление и разпореждане с общинската собственост за 2020 година. Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря 9. Докладна записка относно: Издаване на разрешително за водовземане от минерални води от находище „Красново“ № 37 (съгласно Приложение № 2 от Закона за водите). Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря 10. Докладна записка относно: Искане за внасяне на Стратегия за опазване и стопанисване на археологически забележителности на територията на Община Хисаря. Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря 11. Докладна записка относно: Кандидатстване на Народно читалище „Тодор Драганов Пашкулов – 1928 г.“ – с. Старо Железаре по процедура: BG05М9ОP001-2.106 – МИГ Хисаря – Мярка 11 „Интеграция на маргинализираните общности“. Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря 12. Докладна записка относно: Актуализация на списъка с пътуващи служители. Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря 13. Докладна записка относно: Кандидатстване на община Хисаря с проектно предложение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, по процедура BG05M9OR001-2.106 – МИГ Хисаря, мярка 11 „Интеграция на маргинализираните общности“ Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря 14. Докладна записка относно: Намаляване еднократно годишното количество подлежащо на заплащане на такса за 2020 година, съгласно разрешително за водовземане от минерална вода № 3/02.07.2018 год. Докладва: инж. Найден Павлов – Председател на Общински съвет Хисаря 15. Докладна записка относно: Намаляване еднократно годишното количество подлежащо на заплащане на такса за 2020 година, съгласно разрешително за водовземане от минерална вода № 4/17.07.2018 год. Докладва: инж. Найден Павлов – Председател на Общински съвет Хисаря 16. Докладна записка относно: Намаляване еднократно годишното количество подлежащо на заплащане на такса за 2020 година, съгласно разрешително за водовземане от минерална вода № 5/16.07.2018 год. Докладва: инж. Найден Павлов – Председател на Общински съвет Хисаря Най-четения сайт в Хисар zahisar.com ще продължава да информира многобройните си читатели за всички новини в Хисар и региона Само в zahisar.com ще прочетете всичко за Хисар на 1 място

November18

Личните лекари ще издават рецепти по телефона

Автор : iva_petrova

Личните лекари ще могат да издават рецепти по телефона. Това предложение беше прието след среща на здравния министър с Българския фармацевтичен съюз, предаде Нова тв. Личните лекари ще казват своя код за идентификация на фармацевта, за да може той да даде необходимите медикаменти на пациента. Отпаднаха идеите за откриване на повече денонощни аптеки в страната и за продаване на лекарства в магазините по информация на най-четената и предпочитана медия в Хисар zahisar.com „Приехме, че в тази ситуация телефонна връзка между фармацевта и лекаря би свършила работа. Ние, като Лекарски съюз, ще препоръчаме на нашите членове в периода на извънредно положение колегите максимално да се възползват от възможността да отбелязват генерична замяна”, каза председателят на БЛС Иван Маджаров Още новини четете в Новинарски Сайт № 1 в Хисар zahisar.com