May3

Правителството прие промени за етажната собственост

Автор : iva_petrova

Министрите от служебния кабинет „Донев” приеха промени в Закона за управление на етажната собственост. Целта е да се улесни достъпът до парите за енергийно обновяване, съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет. С промените се дава възможност общото събрание на собствениците да се провежда в присъствен и в онлайн формат. Така се увеличават възможностите за участие на повече собственици, ползватели и обитатели и се създават условия за по-добра комуникация в етажната собственост. Дава се възможност собствениците, които участват онлайн в общото събрание, да могат и да гласуват неприсъствено. Неприсъственото гласуване може да стане и до 7 дни преди провеждане на общото събрание чрез декларация. Документът трябва да е подписан саморъчно и предаден на управителния съвет (управителя), или изпратен на електронна поща, подписана с квалифициран електронен подпис. С промените в Закона за управление на етажната собственост отпада възможността да се отложи общото събрание за следващия ден, ако липсва нужният кворум. Общото събрание ще се отлага с един час и ще се смята за законно, независимо дали са представени всички собственици или само част от съседите присъстват. Задължават се собствениците, ползвателите или наемателите да подадат декларация за вписване в книгата на етажната собственост до 15 дни от влизането в дома. При неизпълнение може да бъде глобен от 50 до 250 лв., а ако е фирма - от 100 до 500 лв. Предвижда се книгата на етажната собственост да може да се поддържа и в електронен вид. Данните в нея ще се съобщават на управителния съвет (управителя) чрез декларация по образец. С промени в Закона за управление на етажната собственост се улеснява достъпът до средства за енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради по проект „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване“. За по-лесно обновяване на сградите за енергийна ефективност всяка етажна собственост ще може да открие банкова сметка за събиране на пари за управление и поддръжка на общите части на етажната собственост. Това ще улесни и кандидатстването по колективни кредити пред различни финансови институции. Право да се разпорежда с тези пари може да има председателят на управителния съвет (управителя) въз основа на решение, прието от общото събрание. Предлага се заплащане на домоуправителя, независимо дали е професионалист или някой от съседите изпълнява това задължение. Задължително съседите трябва да изберат контролен съвет или контрольор, на когото да плащат. Общото събрание има възможност да гласува тези възнаграждения да не се плащат освен в случаите, когато управлението е възложено с договор на търговец. Не се заплаща такса „вход” за децата до 6-годишна възраст. Управителят на етажната собственост ще е длъжен всеки месец да публикува на видно и общодостъпно място отчет за приходите и разходите за месеца. С промените в Закона предлагат да има единна информационна система, която обединява два публични централизирани електронни регистъра: Регистър на професионалните управители на етажна собственост и Регистър на етажната собственост, която има данни за сдруженията на собствениците на територията на Република България, както и за управителни съвети (управители) на етажна собственост на територията на Република България, регистър към МРРБ. Те ще получат удостоверяващ документ. Професионалните управители на многофамилни къщи имат регистрация до 5 години. Те трябва да обновяват информацията си в регистъра всеки път, когато настъпят нови обстоятелства, които засягат изискванията към тях. Ако професионален управител-търговец извършва управление на етажна собственост без необходимото удостоверение за регистрация, той или се заличава от регистъра, или бива глобен от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение от 1500 лв. до 2000 лв Още информация по темата и новини четете в Новинарски Сайт №1 в Хисар zahisar.com
Все още няма коментари за тази новина.