September2

Община Хисар ще проведе търг за продажба на имот

Автор : iva_petrova

ОБЩИНА ХИСАРЯ в изпълнение Решение № 807/23.07.2019 г. на Общински съвет Хисаря и заповед № РД-05-472/27.08.209 г. на Кмета на Община Хисаря ще проведе на 19.09.2019 година от 13.30 часа в залата на Общинска администрация Хисаря, ул.”Генерал Гурко” № 14 публичен явен търг за за продажба на: № Описание на имота Начална тръжна цена в лева без ДДС 1. Апартамент 1/1, вход А, етаж 1 в блок 9 АБ, състоящ се от 2 стаи, кухня, дневна и сервизни помещения с площ от 88 кв.м., ведно с избено помещение № 9 с плош от 6.98 кв.м. и 2.849 % идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото, представляващо ПИ 135 по КП на гр.Хисаря, с администрати адрес: гр. Хисаря, ул. „Хайдут Генчо“ № 1 33 250.00 Тръжна документация се закупува от касата на общината при цена 100 /сто/ лева с включен ДДС до 12.00 часа на деня предхождащ търговете. Оглед се извърщва срещу документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка до 14.00 часа на деня, предхождащ търга. Депозит – 50 % от началната тръжна цена се внася по сметка на община Хисаря IBAN – BG16CECB979033C8105200 BIC: CECBBGSF при ЦКБ АД клон Карлово, офис Хисаря. Заявления за участие се подават в Информационния център до 17.00 часа на деня предхождащ търга. В случай, че търгът не се проведе, втори търг ще се проведе на 26.09.2019г. на същото място и час Още новини за Хисар и региона четете само в Новинарски Сайт № 1 в Хисар zahisar.com Само в zahisar.com ще прочетете всичко за Хисар на 1 място
Все още няма коментари за тази новина.