January9

Важна информация за социални помощи

Автор : iva_petrova

Oт 1 януари 2023 г. се променят някои социални мерки и помощи, съобщи Министерството на труда и социалната политика. Без доходен тест се отпускат: -Еднократна помощ от 300 лв. за ученици, записани в I, II, III, IV и VIII клас през учебната 2023/2024 година. Помощта е за всички ученици, независимо дали учат в държавно, общинско или частно училище. -Месечни помощи от 200 лв. за отглеждане на дете до 1 година и месечни помощи за деца до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, когато децата се отглеждат от техните самотни осиновители. Условия за получаване на пенсия за пълен осигурителен стаж и възраст Мъже - възраст 64 години и 6 месеца и 39 години и 4 месеца стаж Жени – възраст 62 години и 36 години и 4 месеца стаж Условия за 1 година по-ранно пенсиониране Мъже - възраст 63 години и 7 месеца и 39 години и 6 месеца стаж Жени - възраст 61 години и 2 месеца и 36 години и 6 месеца стаж За всеки недостигащ месец до общата пенсионна възраст пенсията се намалява пожизнено с 0,4%. Майките могат да прехвърлят ползването на отпуска за бременност и раждане след 6-я месец от раждането на детето не само на бащата, но и на бабите и дядовците, при условие, че те работят по трудово или служебно правоотношение. Същото право имат осиновителките, които ползват отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст. Бабата или дядото, на които е прехвърлен отпускът, имат право на обезщетение от НОИ, докато детето навърши 1 година. Размерът му е 90% от средния им осигурителен доход за последните 24 месеца Още новини четете в най-четения сайт в Хисар zahisar.com
Име :

Коментар :