August11

България ще е засегната от засушавания през следващите години

Автор :

Нивата на водите във всички реки у нас са по-ниски заради сухото време това лято. Информацията е на хидролозите, според които по-малките реки на много места са почти пресъхнали в горните си течения, предаде БНТ. Според доклад на ООН се очаква половин България да бъде засегната от сериозни засушавания през следващите години. Това лято е сравнително сухо, казват метеоролозите. Крайната преценка ще е ясна след като свършат летните месеци. "В България подобно на голяма част от Централна и Западна Европа има сериозни индикации за суша. През изминалия юли в по-голямата част от страната валежите са били под средна норма за месеца, изчислена за последните 10 години. Най-големи засушавания има в цялата Дунавска равнина, в по-голямата част от Горнотракийската низина и особено в централните части на Източна България. През юли в тези райони валежите са били най-малко и са достигнали едва 20 на сто от валежната норма за месеца.", казва доц. Христо Червенков от секция "Климатология"- НИМХ. Близо половината страни от Евросъюза страдат от суша, която затруднява селското стопанство, производството на енергия и водоснабдяването, сочат данни на изследователския център на Европейската комисия. А прогнозата на международните експерти е, че глобалното затопляне и измененията в климата през следващите години ще доведат до все по -интензивни и по-продължителни засушавания. Според доклад на ООН през следващите години България ще е сред най-засегнатите от засушавания страни в света. Ако се допусне влошаване на климата в по-дългосрочен план, експертите предупреждават, че сушата ще засегне повече хора отколкото която и да е пандемия. С други думи, тя ще се превърне в следваща пандемия като, за съжаление, за нея няма да има ваксина, която да я излекува. Според доклада заради задаващата се суша все по-голяма част от хората ще живеят в стрес, тъй като в определени периоди търсенето на вода далеч ще надвишава предлагането Още новини и информация по темата четете в Новинарски Сайт №1 в Хисар zahisar.com

August11

Създаване на кадастрална карта за хисарски села

Автор :

Община Хисаря уведомява всички заинтересувани, че в Държавен вестник брой 55, от 15.7.2022 г., на стр. 65 е публикувана Заповед № РД-15-37/21.06.2006 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, свързана с откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии на населените места в община Хисаря: „ЗАПОВЕД № РД-16-28 от 10 юни 2022 г. На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР откривам производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии в землищата на с. Беловица, с. Красново, с. Кръстевич, с. Мало Крушево, с. Михилци, с. Мътеница, с. Ново Железаре, с. Паничери, с. Старо Железаре, с. Старосел и с. Черничево, община Хисаря, област Пловдив. 1. Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри, е „Геоинженеринг“ – ООД, вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със Заповед № РД-15-37 от 21.06.2006 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. 2. Графикът за извършване на дейностите да се обяви в Службата по геодезия, картография и кадастър – Пловдив, Община Хисаря и съответните кметства. 3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“ собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост. Изпълнителен директор: В. Коритарова“ Още новини за Хисар и региона четете в Новинарски Сайт №1 в Хисар zahisar.com Само в zahisar.com ще прочетете всичко за Хисар на 1 място

<< First     next >   last >>