November18

Личните лекари ще издават рецепти по телефона

Автор :

Личните лекари ще могат да издават рецепти по телефона. Това предложение беше прието след среща на здравния министър с Българския фармацевтичен съюз, предаде Нова тв. Личните лекари ще казват своя код за идентификация на фармацевта, за да може той да даде необходимите медикаменти на пациента. Отпаднаха идеите за откриване на повече денонощни аптеки в страната и за продаване на лекарства в магазините по информация на най-четената и предпочитана медия в Хисар zahisar.com „Приехме, че в тази ситуация телефонна връзка между фармацевта и лекаря би свършила работа. Ние, като Лекарски съюз, ще препоръчаме на нашите членове в периода на извънредно положение колегите максимално да се възползват от възможността да отбелязват генерична замяна”, каза председателят на БЛС Иван Маджаров Още новини четете в Новинарски Сайт № 1 в Хисар zahisar.com

November18

Информация от община Хисар

Автор :

По желание на жителите на гр. Хисар публикуваме дневния ред на проведеното онлайн заседание на Общински съвет на 17.11.2020 година 1. Докладна записка относно: Отчет за изпълнение на Календар на културните събития на Община Хисаря за III – то тримесечие на 2020 година. Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря 2. Докладна записка относно: Отчет за изпълнение на Спортен календар на Община Хисаря за III – то тримесечие на 2020 година. Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря 3. Докладна записка относно: Приемане програма за коледните и новогодишни празници. Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря 4. Докладна записка относно: Промяна в структурата на Общинска администрация Хисаря. Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря 5. Докладна записка относно: Постъпили молби от Ангел Младенов Желев, Боян Илиев Рангелов и Миро Стефанов Луков за закупуване на земи от общинския поземлен фонд. Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря 6. Докладна записка относно: Отпускане на безлихвен заем за изпълнение на дейности по мярка 19.4 “Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на Сдружение „Местна инициативна група Хисаря“. Докладва: Мария Мустакова – общински съветник 7. Докладна записка относно: Актуализация на Годишната програма на община Хисаря за управление и разпореждане с общинската собственост за 2020 година. Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря. 8. Докладна записка относно: Обявяване за частна общинска собственост Поземлен имот 77270.3.908, обл. Пловдив, община Хисаря, гр. Хисаря, м. З-ЩЕ ГР ХИСАР, вид собственост – Общинска публична, категория 10, НТП- изоставена орна земя, площ 977 кв. м., стар номер 003908 и включването му за продажба в Годишната програма на община Хисаря за управление и разпореждане с общинската собственост за 2020 година. Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря 9. Докладна записка относно: Издаване на разрешително за водовземане от минерални води от находище „Красново“ № 37 (съгласно Приложение № 2 от Закона за водите). Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря 10. Докладна записка относно: Искане за внасяне на Стратегия за опазване и стопанисване на археологически забележителности на територията на Община Хисаря. Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря 11. Докладна записка относно: Кандидатстване на Народно читалище „Тодор Драганов Пашкулов – 1928 г.“ – с. Старо Железаре по процедура: BG05М9ОP001-2.106 – МИГ Хисаря – Мярка 11 „Интеграция на маргинализираните общности“. Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря 12. Докладна записка относно: Актуализация на списъка с пътуващи служители. Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря 13. Докладна записка относно: Кандидатстване на община Хисаря с проектно предложение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, по процедура BG05M9OR001-2.106 – МИГ Хисаря, мярка 11 „Интеграция на маргинализираните общности“ Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря 14. Докладна записка относно: Намаляване еднократно годишното количество подлежащо на заплащане на такса за 2020 година, съгласно разрешително за водовземане от минерална вода № 3/02.07.2018 год. Докладва: инж. Найден Павлов – Председател на Общински съвет Хисаря 15. Докладна записка относно: Намаляване еднократно годишното количество подлежащо на заплащане на такса за 2020 година, съгласно разрешително за водовземане от минерална вода № 4/17.07.2018 год. Докладва: инж. Найден Павлов – Председател на Общински съвет Хисаря 16. Докладна записка относно: Намаляване еднократно годишното количество подлежащо на заплащане на такса за 2020 година, съгласно разрешително за водовземане от минерална вода № 5/16.07.2018 год. Докладва: инж. Найден Павлов – Председател на Общински съвет Хисаря Най-четения сайт в Хисар zahisar.com ще продължава да информира многобройните си читатели за всички новини в Хисар и региона Само в zahisar.com ще прочетете всичко за Хисар на 1 място

<< First     next >   last >>