November14

Студентите по медицина са двойно повече в България

Автор :

През 2020 г. университетите подготвят повече учители, лекари, инженери и по-малко икономисти, юристи и администратори. Това показва новото, десето юбилейно издание на Рейтинговата система на висшите училища в България. В сравнение с преди 10 г. днес повече студенти се обучават за специалности, за които има търсене на кадри, както и в университетите - отличници по направления. Рейтинговата система сравнява представянето на 52 висши училища в рамките на 52 професионални направления на основата на 48 показателя по информация на най-четения сайт в Хисар zahisar.com Наплив в медицинските университети На фона на здравната криза от разпространението на COVID-19 е важно да видим, че има устойчива тенденция на увеличаване на броя на студентите, които се обучават в направления, подготвящи кадри за сектора на здравеопазването. При това - на фона на общо намаляване на броя на студентите в страната. През последните 7 г. броят на студентите по медицина в България се е удвоил от около 6000 през 2013 г. до близо 12 500 през 2020 г. Увеличението се дължи както на нарасналия брой на чуждестранните студенти (56% от всички студенти по медицина), така и на увеличения с близо 14% брой на българските студенти в това направление. Общо във всички направления, които подготвят кадри за сектора на здравеопазването, включително “Стоматология”, “Фармация”, “Здравни грижи” и “Обществено здраве”, през 2020 г. се обучават над 28 000 студенти, което е близо 13% от всички студенти в страната. За сравнение, през 2013 г. в тези направления са се обучавали малко над 19 000 студенти - едва 7% от студентите в страната. В “Здравни грижи”, където се подготвят медицински сестри, има 37% увеличение спрямо 2013 г., каза Георги Стойчев от консорциума, който работи по рейтинговата система по поръчка на министерството на образованието. 42% е увеличението на студентите, които учат педагогика. По-малко студенти, но по-добра реализация Общият брой на студентите продължава да намалява и през 2020 година е 198 428 - с 18% по-малък в сравнение с 2013 година. В 16 направления спадът е с над 40%. През пролетта на 2020 година най-много студенти са се обучавали в СУ “Св. Климент Охридски” – над 19 200, следван от УНСС с около 18 960 и Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” с около 16 000 студенти. Заедно с намаляването на студентите в някои направления върви положителна тенденция за по-добра реализация. Студентите в “Администрация и управление” са намалели в разглеждания период, но тези, които работят по специалността, са се увеличили до 41%. А 42% от студентите по “Икономика” вече са концентрирани в университетите, които са в топ 3 по представяне в това направление, каза Георги Стойчев от консорциума, който работи по Рейтинговата система. Какво искат да учат младежите Кои са направленията с най-голямо увеличение на студентите за последните 7 г.? Медицина - 108% Военно дело - 59% Стоматология - 52% Педагогика - 42% Национална сигурност - 38% Здравни грижи - 37% Театрално и филмово изкуство - 35%. В “Администрация и управление” спадът спрямо 2013 г. е 45%. 41% по-малко студенти учат “Икономика” спрямо 2013 г. Петте най-масови професионални направления през 2020 г. са: - Икономика - 30 916 студенти - Педагогика - 15 388 - Администрация и управление - 13 373 - Медицина - 12 434 - Комуникационна и компютърна техника - 8316 - Следва “Информатика и компютърни науки”, със 7913 студенти - Едва на 7-о място е “Право” със 7331 студенти, като за първи път в Рейтинговата система това направление отпада от петте най-масови. Заслужава да се отбележи, че “Педагогика” измества “Администрация и управление” като второто най-масово направление. Първи места Софийският университет “Св. Климент Охридски” е на първо място в 23 направления. Технически университет - София - в 6 направления. Медицински университет - София, в 4 направления. Водещ в 3 направления е Химикотехнологичният и металургичен университет - София. Първи места в 2 направления имат Американският университет, Аграрният университет в Пловдив и Тракийският университет в Стара Загора Още информация по темата четете в Новинарски Сайт № 1 в Хисар zahisar.com

<< First     next >   last >>