September18

Таен клиент ще наблюдава чиновниците

Автор :

“Шеф под прикритие”, но без реквизит Основното е, че министерствата ще могат да задължават със заповед служителите си да действат като тайни клиенти, за да проверяват работата на свои колеги, пише 24 часа. Методологията е написана още през 2016-а, тази година е осъвременена, но дори след бърз прочит става ясно, че 4 години не са били достатъчни, Дончев и екипът му трябва още малко да я обмислят. Иначе в разработването й са вложени средства от еврофонд, а в екипа са все изтъкнати експерти, включително самият изпълнителен директор на Института по публична администрация Павел Иванов. Написали са, че идеята за тайния клиент “не е инспекция или наблюдение с цел установяване или пресичане на корупционни практики”. Искат само да проверяват спазва ли администрацията стандартите при заявяване и получаване на услуги, държат ли се служителите любезно, улесняват ли гражданите. Акциите ще се извършват по сценарий и ще завършват с анализ и препоръки. Предвижда се ведомствата да избират външни изпълнители с обществени поръчки, но по-интересният подход е другият, при който се действа с т.нар. вътрешен екип В заповедта, с която се вербуват избраните кадри, подробно ще се описват звената, обект на наблюдение, броят и видовете услуги, които ще се проверяват и срокът за изпълнение на задачата. Тайният клиент трябва да е “специално обучено лице на работната среда, поведението на служителите и начините, по които функционират процесите при взаимодействие с клиентите.”. Не се уточнява как, къде и за колко време държавните служители ще овладяват сложните психологически техники на шпионския занаят. Трябва да са готови за акции на място, по телефона, по мейла или чрез заявяване на електронна услуга. В някои от текстовете творческото безсилие е тревожно, да речем, там, където се казва, че е най-добре подставените лица да бъдат “служители от администрацията, която организира наблюдението”. Ако финансовото министерство например реши да провери НАП, праща на гишето свой човек, който се прави на случаен гражданин Изглежда просто, но не е, защото според Дончев и екипа му мнимите клиенти трябва да се избират “от звената за административно обслужване или да са ангажирани с предоставянето на съответната услуга, като част от бек офис процеса, при условие че няма да бъдат разпознати от техните колеги”. Голямо стискане на палци ще има, по всяко време служител от данъчното може да познае колегата от финансовото, божа работа си е! Затова е редно вицепремиерът да помисли все пак за малко грим, перуки и изкуствени мустаци, иначе агентите му ще действат под постоянно напрежение. Нещата се усложняват допълнително в следния параграф: “Ако наблюдението се провежда от една администрация по отношение на друга (например министерство организира наблюдение в изпълнителна агенция към министъра), се уведомява и ръководителят на администрацията, която е обект на наблюдение. Той от своя страна уведомява служителите за предстоящото провеждане на наблюдение. Служителите трябва да бъдат информирани, че работата им може да се проверява периодично чрез тайни клиенти, но не трябва да им се дава информация за конкретното време за провеждане на наблюдението, за неговия обхват или фокус”. На това място елементът на изненадата е буквално съсипан и захвърлен в калта. Да си представим, че шефът на филиала на НОИ в Червен бряг уведомява шепата си подчинени за предстоящо пристигане на тайни клиенти. Ще стане като в “Ревизор” на Гогол, в малкия град и без това всички се познават, с “Бяла роза” и софра ще ги чакат. Но това не е всичко. Експертите на Дончев са се досетили, че тайните им акции ще се сблъскат със служителите от инспекторатите, и са написали, че в наблюдението е “препоръчително да участва и представител на инспектората”. Явно и инспекторите ще минават обучение за тайни клиенти, с което май доста скача кувертът на това благородно начинание. Нечувано хитър ход е измислен и за избягване на разходи по време на акциите. Ако в сценария на тайния клиент е заложено да поиска услуга, за която се плаща висока такса, можело да бъдат привлечени в наблюденията “работодателски и браншови организации”. Един вид те да си дават парите, а държавата само да дебне. Само че не се посочва от какъв зор бизнесът ще участва безвъзмездно в шпионирането на чиновници, от които чака важни документи и услуги. Ще го рекетират ли? И накрая, за да има прецизност в стратегията, са приложени примерни въпросници, които тайният клиент попълва след акцията. Сред най-силните са: - Служителят посрещна ли ви с усмивка и позитивно излъчване? - Служителите бяха ли облечени прилично? - Има ли кутия за мнения? - Служителят говореше ли по странични теми със свои колеги или по телефона, докато ви обслужваше? - Служителят ядеше/пиеше ли нещо, докато ви обслужваше? С други думи, тежки времена се задават за чиновника, край на безобразията, Дончев отвързва шпионите. Както пише Николай Василиевич Гогол: “Отваряйте си очите, че един ден може да си изпатите от това” Още интересни новини четете в най-четения и предпочитан сайт от всички жители и гости на Хисар zahisar.com

September18

Утре община Хисар ще проведе търг за продажба на имот

Автор :

ОБЩИНА ХИСАРЯ в изпълнение Решение № 807/23.07.2019 г. на Общински съвет Хисаря и заповед № РД-05-472/27.08.209 г. на Кмета на Община Хисаря ще проведе на 19.09.2019 година от 13.30 часа в залата на Общинска администрация Хисаря, ул.”Генерал Гурко” № 14 публичен явен търг за за продажба на: № Описание на имота Начална тръжна цена в лева без ДДС 1. Апартамент 1/1, вход А, етаж 1 в блок 9 АБ, състоящ се от 2 стаи, кухня, дневна и сервизни помещения с площ от 88 кв.м., ведно с избено помещение № 9 с плош от 6.98 кв.м. и 2.849 % идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото, представляващо ПИ 135 по КП на гр.Хисаря, с администрати адрес: гр. Хисаря, ул. „Хайдут Генчо“ № 1 33 250.00 Тръжна документация се закупува от касата на общината при цена 100 /сто/ лева с включен ДДС до 12.00 часа на деня предхождащ търговете. Оглед се извърщва срещу документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка до 14.00 часа на деня, предхождащ търга. Депозит – 50 % от началната тръжна цена се внася по сметка на община Хисаря IBAN – BG16CECB979033C8105200 BIC: CECBBGSF при ЦКБ АД клон Карлово, офис Хисаря. Заявления за участие се подават в Информационния център до 17.00 часа на деня предхождащ търга. В случай, че търгът не се проведе, втори търг ще се проведе на 26.09.2019г. на същото място и час Още новини за Хисар и региона четете в Новинарски сайт № 1 в Хисар и региона zahisar.com Само в zahisar.com ще прочетете всичко за Хисар на 1 място

<< First     next >   last >>