August4

Животновъди от Крушаре протестират

Автор :

Този петък е последният срок, в който собствениците на прасета от лични стопанства могат да ги заколят, преди държавата да евтаназира животните. Тази мярка предизвика протести в Сливенско и Ямболско, а снощи за часове бе затворен пътя до село Крушаре. Местните животновъди отказват да заколят своите прасета, защото са извън 20-колометровта зона. В случая на Николай Николов животните са и регистрирани. „Доброволно няма да ги пусна”, заяви Николов пред bTV, който отбеляза, че е изпълнил всички изисквания и „санитарната му зона е на ниво”. Свиневъдът се чуди каква е разликата между неговата ферма и големите индустриални стопанства. „Кръвта за пробите я взимат от очите на животните. Имам ослепени животни”, разкри Николов. Стопаните се оплакаха, че са подложени на постоянен тормоз, за да изколят животните си „Очаквам да дойдат утре, за да ги убият. Така ми каза местният полицай”, казва Николов. „Тормозът е устен, по телефона, от Пенчев”, заявява друг животновъд, който има 200 прасета, а стопанството му е построено през 1963 г. специално за свиневъдство. „Няма да ги заколя. Не виждам причина за това”, казва стопанинът. Шефът на БАБХ в Сливен отказа да говори пред bTV Още новини за България, Хисар и региона четете в най-четения сайт от гостите и жителите на Хисар zahisar.com

August4

Община Хисар смята да поеме дългосрочен дълг

Автор :

На 09.08.2019 г. от 17,00 часа в заседателната зала на Община Хисаря, на основание чл.15, ал.1 от Закона за Общинския дълг ще се проведе обществено обсъждане за намерението на Община Хисаря, чрез поемане на дългосрочен дълг от ДЗЗД “Фонд за устойчиви градове” (ФУГ), създаден с цел изпълнение на финансов инструмент Фонд за градско развитие, финансиран със средства от Оперативна програма “Региони в растеж 2014 – 2020” за регионите София и Южна България, да реализира инвестиционен проект: „Античният град Диоклецианопол (гр. Хисаря) – перлата на провинция Тракия на балнеолечението в римската империя“. Целият инвестиционен проект ще се финансира чрез комбиниране на финансовия инструмент, безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020, по Процедура BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“. Параметри на финансовия инструмент: 1.Максимален размер на дългосрочен дълг – до 1 550 000 лева. 2.Валута на дълга – лева. 3.Вид на дълга – дългосрочен инвестиционен, поет с договор за общински заем от ДЗЗД “Фонд за устойчиви градове” (ФУГ), създаден с цел изпълнение на финансов инструмент Фонд за градско развитие, финансиран със средства от Оперативна програма “Региони в растеж 2014-2020” за регионите София и Южна България. 4.Начин на обезпечаване – залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Хисаря по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от “а” до “ж” от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на община Хисаря по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви “а” и “б” от Закона за публичните финанси, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог 5.Гратисен период за погасяване на главницата – до 36 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредита 6.Срок за погасяване – до 180 месеца от датата на подписване на договора. 7.Лихвен процент – Референтен лихвен процент на ОББ плюс максимална надбавка до 1,6 % годишно. 8.Такси, комисиони, наказателни лихви, неустойки и разноски по кредита – съгласно ценовата политика на фонда. Кметът на Община Хисаря, инж. Пенка Дойкова, кани гражданите на община Хисаря, представители на средствата за масово осведомяване, ръководители на държавни и обществени организации, обществеността и всички заинтересовани физически, и юридически лица да вземат участие в публичното обсъждане Още новини за Хисар и региона четете в Новинарски Сайт № 1 в Хисар и региона zahisar.com Само в zahisar.com ще прочетете всичко за Хисар и региона на 1 място

<< First     next >   last >>